HTML – æ, ø og å på hjemmesider…

Html-encoding af æ, ø og å

Html-standarderne har deres egen kode, som garanterer, at et bogstav altid bliver vist korrekt. For de danske æ, ø og å er det:

Bogstav   Html-kodning   Decimalværdi*
æ æ & #230;
ø ø & #248;
å å & #229;
Æ Æ & #198;
Ø Ø & #216;
Å Å & #197;

denne side kan du finde en oversigt over html-koderne for andre special-tegn såsom α og β.

*Unicode

I Unicode-standarden har hvert bogstav en kode, som er angivet som en firecifret hex-værdi med foranstillet ‘u+’, fx u+0000.

I Html-kodningen er det muligt at adressere et tegn fra Unicode-standarden, hvis man omregner tegnet til decimaltal. Fx har bogstavet Æ koden u+00C6. Omregnet til decimaltal er det: 6 * 1 + C * 16 = 198 (hvor C = 12). I tabellen ovenfor fremgår det, at dette er den såkaldte decimalværdi for tegnet Æ, som kan skrives som Æ.

Charset

Den sidste mulighed er at undersøge, hvordan dit html-dokument er kodet. Ofte vil det være UTF-8-kodning, men er siden skrevet i bl.a. Windows Notepad, er det ofte en anden type encoding, som vil variere fra computer til computer. Når du ved, hvilken encoding, der er valgt, kan du tilføje et Content-Type-tag, som ofte vil angive UTF-8 eller iso-8859-1:

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>

eller

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″>

Tag’et tilføjes som det første i head-sektionen. Når brugerens browser møder dette tag, genindlæser den dokumentet forfra med den angivede encoding. Læs også dette blogindlæg om unicode-encoding.

Ved xhtml-dokumenter kan du i stedet tilføje dette tag som den første linje i dokumentet:

 <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

 Hvis din encoding er sat korrekt, kan du skrive specialtegn direkte i din editor, der så vil lagre tegnene som de rigtige hex.